Filmposter wedstrijd

THE EXPLORER – De ontdekking van een nieuwe wereld

Deelnamevoorwaarden
 • Prijzen kunnen niet aan andere (natuurlijke of juridische) personen overgedragen worden;

 • De prijs bestaat uit 1 belevenispakket voor 2 personen in Hotel Charles Lindbergh. Dit pakket omvat exclusieve toegang tot Hotel Charles Lindbergh, een overnachting in een aeronautencabine, per persoon 2 dagen toegang tot Phantasialand (via de private toegang van het hotel), één keer snelle toegang tot de nieuwe, wereldwijd unieke achtbaan F.L.Y., een 3-gangendiner en ontbijt in Restaurant Uhrwerk en exclusieve toegang tot Bar 1919;

 • De prijs is geldig t/m 19 november 2021 en te gebruiken naargelang beschikbaarheid van Hotel Charles Lindbergh. De precieze datum dient daarom nog per telefoon of per e-mail te worden geboekt

 • Deelnemer is iedereen die voor het verstrijken van de deadline een eigen ontwerp instuurt voor de film "THE EXPLORER - De Ontdekking van een Nieuwe Wereld" (Nederlandse versie / Vlaamse versie) en dit per e-mail aan socialmedia@phantasialand.de met vermelding van je naam en land. De in de social media post genoemde specificaties zijn slechts richtlijnen en niet doorslaggevend bij het bepalen van de winnaar. Phantasialand kiest de winnende poster na het verstrijken van de deadline;

 • De prijs in cash laten uitbetalen is niet mogelijk;

 • Eventuele afbeeldingen van de prijs zijn louter suggestief en kunnen van de daadwerkelijke prijs afwijken;

 • Phantasialand Schmidt-Löffelhardt GmbH & Co. KG kan, voor zover wettelijk toegestaan, niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten, schrijffouten of mogelijke schade die bij het gebruik van de prijs optreedt, tenzij deze schade wordt veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van de zijde van Phantasialand Schmidt-Löffelhardt GmbH & Co. KG;

 • Indien de prijs door een reden die buiten de invloedssfeer van Phantasialand Schmidt-Löffelhardt GmbH & Co. KG ligt (postverzending, problemen bij coöperatiepartners, e.d.) niet of beschadigd bij de winnares/winnaar aankomt, kan Phantasialand Schmidt-Löffelhardt GmbH & Co. KG niet aansprakelijk gesteld worden;

 • Eventuele persoonlijke data die uit deelname aan deze wedstrijd vloeien, worden niet gebruikt, nog opgeslagen. Wij behouden ons het recht voor het wedstrijdreglement indien nodig aan te passen of de wedstrijd af te gelasten. Medewerkers van Phantasialand als ook familieleden ervan zijn uitgesloten van deelname. We kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor tijdige deelname, mededeling naar de winnaar toe en verzending van de prijs;

 • De wedstrijd eindigt op donderdag 1 juli om 12u 's middags. Als bewijs van tijdig ontvangst telt de digitale tijdstempel die door Facebook aan de commentaar onder de Facebookpost wordt gegeven;

 • Indien enkele of meerdere van de bovengenoemde deelnamevoorwaarden ongeldig zijn of worden, blijven de overige voorwaarden zonder meer gelden. De deelnamevoorwaarden kunnen te allen tijde door Phantasialand Schmidt-Löffelhardt GmbH & Co. KG gewijzigd worden;

 • Deze wedstrijd staat los van Facebook zelf en wordt niet door Facebook gesponsord, ondersteund of georganiseerd. Phantasialand Schmidt-Löffelhardt GmbH & Co. KG als organisator is en blijft de verantwoordelijke aanspreekpartner. Door deelname aan de wedstrijd verklaart men zich akkoord met de bovengenoemde deelnamevoorwaarden;

 • Juridische procedures zijn uitgesloten.