EEN AVONTUUR UNIEK IN DE WERELD

EXCLUSIEVE BELEVING BIJ DAG EN NACHT

Het Hotel Charles Lindbergh rijst imposant op in de mysterieus verlichte winterhemel, volledig verenigd met de adembenemende themawereld van winter Rookburgh en de Flying Launch Coaster F.L.Y.! Alleen als hotelgast heeft u toegang tot het hotel en kunt u genieten van deze unieke ervaring.

EUROPA'S BESTE THEMAHOTEL 2023
parkscout|plus Award (plaats 1)
HOTEL CHARLES LINDBERGH IS HET BESTE THEMAHOTEL 2022!*

*Gestemd op de Parkscout Publieksprijs.

Sleep like an aeronaut

Midden in het hart van het themawereld

PERSOONLIJKE AERONAUTENCABINES

Heb je ooit in de cabine van een aeronaut overnacht? In hotel Charles Lindbergh kun je het avontuur van de luchtvaart van dichtbij meemaken in jouw eigen privé-aeronautencabine - en de opwindende hartslag van Rookburgh tot in het kleinste detail voelen.

ROOKBURGH IN ZIJN TOTALITEIT BELEVEN

DE EXCLUSIEVE EXPLORERS' SOCIETY

Iedereen die denkt dat hij slechts een overnachting heeft geboekt in hotel Charles Lindbergh zit er helemaal naast. Er wacht je daar een exclusief genootschap: The Explorers' Society! Alleen als hotelgast maak je deel uit van deze bijzondere vereniging, geniet van exclusieve belevenissen en ervaar het hele Rookburghse avontuur - bij dag en nacht!

JOUW BELEVINGSPAKKET IN HOTEL CHARLES LINDBERGH:

Een nacht in een stijlvolle aeronautencabine in het hart van de themawereld, huisgemaakte lekkernijen bij een 3-gangendiner en ontbijt in het Uhrwerk restaurant, avonturen in Phantasialand en exclusieve belevenissen in het hotel.

Dit zijn slechts enkele van de voordelen van jouw belevingspakket.UNIEKE PERSPECTIEVEN

WAAR HOTEL EN ACHTBAAN ELKAAR ONTMOETEN

Telkens weer vliegt de Flying Coaster langs cabines, poorten en bruggen. Je blijft jezelf verbazen over waar hij nu weer tevoorschijn schiet, een perfecte eenheid met hotel Charles Lindbergh. Een wereldwijd uniek avontuur, exclusief voor hotelgasten!

Restaurant Uhrwerk

HUISGEMAAKT. AMBACHTELIJK. HEERLIJK!

Eigen recepten en de zuiverste ingrediënten worden in het restaurant Uhrwerk gecombineerd tot een uniek culinair genot vol vakmanschap, gemaakt met passie en uit het hart. Of het nu gaat om Pilot's Pasta, Rookburgers of onze zoete verleidingen - laat Rookburgh smelten in je mond!

cf-uhrwerk-02.jpg
cf-uhrwerk-food_6977.jpg
cf-uhrwerk-food_04.jpg
cf-uhrwerk-food_07.jpg
cf-uhrwerk-food_06.jpg
cf-uhrwerk-food_05.jpg
cf-uhrwerk-food_03.jpg
cf-uhrwerk-03.jpg
cf-uhrwerk-food_7079.jpg

1919 – BAR. PUB. DESTILLE.

DRONKEN VAN GELUK

Craftbier in vele soorten, sprankelende cocktails en kletterende biljartballen: Diep op het benedendek van hotel Charles Lindbergh ligt de Bar 1919, een heerlijk avontuur bij nacht - exclusief voor hotelgasten!

cf-bar-1919-food_8127.jpg
cf-bar-1919-01.jpg
cf-rookburgh-26.jpg
cf-bar-1919-03.jpg
cf-bar-1919-07580.jpg
cf-bar-1919-04.jpg
cf-bar-1919-09.jpg
cf-bar-1919-food_7766.jpg
cf-bar-1919-food_8001.jpg
cf-bar-1919_7924.jpg

MYSTERIEUZE VERLICHTING

ROOKBURGH BIJ NACHT

Mysterieuze verlichtingen, karaktervol Craft bier en tintelende gelukzaligheid - als de schemering valt, wordt Rookburgh een heel nieuw avontuur. Een exclusieve ervaring voor Explorers in Hotel Charles Lindbergh!

EXPLORERS BERICHTEN

"EEN MOMENT VAN GROTE FASCINATIE!"

Wereldreizigster Sybil McWright heeft bijna alles meegemaakt op haar reizen, maar hotel Charles Lindbergh heeft haar volledig geïmponeerd!

Sybil McWright, Wereldburger

Sybil McWright, Wereldburger

HET HOTEL CHARLES LINDBERGH BIEDT EEN AVONTUUR ALS GEEN ANDER HOTEL TER WERELD!

Sybil McWright

EEN CADEAU VAN BUITENGEWONE KLASSE

FANTASTISCHE CADEAUBONNEN

HET PEFECTE CADEAU VOOR ELKE GELEGENHEID

Met de cadeaubonnen voor onze belevenishotels kunt u speciale mensen een ultieme belevenis schenken - en het meest waardevolle cadeau geven dat er is: bijzondere herinneringen die voor altijd bij blijven.

cf-hcl-innen-winter_05.jpg
cf-uhrwerk-food_03.jpg
cf-bar-1919-winter_01.jpg
cf-bar-1919-01.jpg
cf-winter-rookburgh-2021-03.jpg
cf-hcl-innen-winter_03.jpg
cf-gutschein-hcl-01.jpg
cf-kabine-02.jpg
cf-fly-winter-2021-06.jpg
cf-winter-rookburgh-2021-04.jpg
cf-uhrwerk-01.jpg
cf-uhrwerk-food_06.jpg
cf-winter-rookburgh-2021-01.jpg

ROOKBURGH BELEVEN

Explore・Dream・Discover

Check in en word ook Explorer van Rookburgh! Dompel jezelf onder in een adembenemende wereld waar de beleving je volledig omringt en je dromen uitkomen. Welkom bij het avontuur van je leven!

Hotel boeken zonder risico
Gratis omboeken en annuleren tot 3 dagen voor aankomst.

Algemene voorwaarden

Phantasialand Hotels

(1) Toepassingsgebied

(1.1) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door het hotel geleverde diensten, met name op de terbeschikkingstelling van hotelkamers, vergader- en feestzalen en andere ruimtes. Als een derde persoon voor een klant heeft besteld, is diegene samen met de klant hoofdelijk aansprakelijk tegenover het hotel.

(1.2) Onderverhuur van gehuurde ruimtes is niet toegestaan, tenzij het hotel op schriftelijk verzoek schriftelijk toestemming geeft.

(1.3) Alleen deze voorwaarden zijn bindend en worden erkend voor het gesloten contract; andere voorwaarden, bijvoorbeeld die van de klant, worden niet erkend.

 

(2) Sluiting van het contract, contractuele partners

(2.1) Contractuele partners zijn het hotel en de klant.

(2.2) Het contract komt tot stand door de orderbevestiging van het hotel met de klant (uniforme benaming voor besteller, organisator, gast, enz.).

 

(3) Prijzen, aanbetaling

(3.1) De prijzen worden bepaald aan de hand van de prijslijst die geldig is op het moment van de dienstverlening en omvatten het btw-tarief dat geldig is op het moment van de dienstverlening.

(3.2) Als in de orderbevestiging vaste prijzen zijn vermeld en er meer dan 4 maanden liggen tussen de sluiting van het contract en de uitvoering van de dienst, is het hotel in beginsel gerechtigd prijscorrecties aan te brengen tot het bedrag van de prijslijst die geldt op het moment van het verlenen van de dienst. In geval van een verhoging van de btw tussen de sluiting van het contract en het verlenen van de dienst heeft het hotel eveneens het recht de prijs achteraf aan te passen.

(3.3) Het hotel heeft het recht om van de klant en/of de derde bij het sluiten van het contract een redelijk voorschot te verlangen, dat gewoonlijk 100% van de geboekte diensten kan omvatten. Als een dergelijk voorschot is overeengekomen en door de klant niet op tijd wordt betaald, heeft het hotel het recht zich uit het contract terug te trekken en de daaruit voortvloeiende schade op de klant te verhalen.

(3.4) Het hotel is verder gerechtigd van de klant bij het begin en tijdens het verblijf een redelijk voorschot of een waarborgsom in de zin van bovenstaande paragraaf 3.3. te verlangen voor bestaande en toekomstige vorderingen die voortvloeien uit het contract, voor zover een dergelijke betaling niet al overeenkomstig bovenstaande paragraaf 3.3. is verricht.

 

(4) Betaling van de dienstverlening

(4.1) De klant is verplicht de geldende of overeengekomen prijzen te betalen voor alle bij het hotel bestelde, door het hotel verleende of tijdens het verblijf gebruikte diensten. Dit geldt met name ook voor diensten die de klant aan het hotel verleent en/of voor kosten die het hotel aan derden maakt.

(4.2) De facturen van het hotel zijn over het algemeen onmiddellijk na het verlenen van de dienst(en) of bij vertrek verschuldigd. Bovendien heeft het hotel altijd het recht om opgebouwde vorderingen op te eisen en om onmiddellijke betaling te vragen.

(4.3) Als betaling tegen factuur is overeengekomen, is het factuurbedrag verschuldigd op het moment van opstelling van de factuur en dient het binnen 10 dagen zonder aftrek aan het hotel te worden voldaan. Betalingsachterstand ontstaat bij ontvangst van de eerste herinnering. Als de klant met de betaling in gebreke blijft, is het hotel gerechtigd vanaf de 10e dag van de facturering een vertragingsrente van 4% boven de respectieve basisrentevoet voor de lopende rekening van de huisbank in rekening te brengen.

(4.4) Bovendien zijn aanmaningskosten van €6,00 verschuldigd voor elke herinnering na de 10e dag van facturering.

(4.5) De klant kan een vordering van het hotel alleen verrekenen of verminderen met onbetwiste of rechtsgeldige vorderingen.

(4.6) De klant stemt ermee in dat de factuur hem ook elektronisch kan worden toegezonden.

 

(5) Terugtrekking van de klant (annulering)/niet-gebruikmaken van de hoteldiensten (no-show).

(5.1) De klant kan het met het hotel gesloten contract alleen opzeggen als in het contract uitdrukkelijk een herroepingsrecht is overeengekomen, als er een wettelijk herroepingsrecht bestaat of als het hotel uitdrukkelijk instemt met de opzegging van het contract.

(5.2) Voor zover tussen het hotel en de klant een datum voor kosteloze opzegging van het contract is overeengekomen, kan de klant zich tot die datum uit het contract terugtrekken zonder dat het hotel aanspraak kan maken op betaling of schadevergoeding.

(5.3) Als een herroepingsrecht niet is overeengekomen of al is verstreken, als er ook geen wettelijk herroepings- of opzeggingsrecht bestaat en als het hotel niet instemt met een opzegging van het contract, behoudt het hotel ondanks het niet-gebruikmaken van de dienst de aanspraak op de overeengekomen vergoeding.

(5.4) Geboekte diensten of via een hotelcontract gehuurde kamers moeten worden betaald, ook als de boeking later door de klant wordt geannuleerd of als de klant niet komt opdagen (§ 552 BGB - Duits Burgerlijk Wetboek). De door het hotel bespaarde kosten bedragen 20% van de kamerprijs voor logies en ontbijt, 40% van de serviceprijs voor alle bestelde maaltijden en dranken en 20% van de serviceprijs voor hotelarrangementen inclusief toegang tot het park. Als een minimumomzet is overeengekomen en deze niet wordt bereikt, kan het hotel maximaal 60% van het verschil als gederfde winst vorderen, tenzij de klant een lagere of het hotel een hogere gederfde winst aantoont.

 

(6) Terugtrekking van het hotel

(6.1) Als is overeengekomen dat de klant het contract binnen een bepaalde termijn kosteloos kan opzeggen, is het hotel in deze periode gerechtigd het contract op te zeggen als er aanvragen van andere klanten zijn voor de contractueel geboekte kamers en de klant bij navraag door het hotel binnen een redelijke termijn geen afstand doet van zijn herroepingsrecht. Dit geldt dienovereenkomstig voor het verlenen van een optie als er andere aanvragen bestaan en de klant niet bereid is een vaste reservering te maken na hiertoe door het hotel te zijn verzocht binnen een redelijke termijn.

(6.2) Als een overeenkomstig bovenstaande paragraaf 3.3 en/of paragraaf 3.4 overeengekomen of geëist voorschot of waarborgsom ook na het verstrijken van een door het hotel gestelde redelijke termijn niet wordt betaald, heeft het hotel eveneens het recht zich uit het contract terug te trekken.

(6.3) Bovendien heeft het hotel het recht om zich om objectief gerechtvaardigde redenen buitengewoon terug te trekken uit het contract, met name als overmacht (brand, staking, enz.) of andere belemmeringen waarvoor het hotel niet verantwoordelijk is de volledige of gedeeltelijke verlening van de diensten onmogelijk maken.

  • Het hotel behoudt zich het recht voor zich uit het contract terug te trekken zonder dat de klant recht heeft op schadevergoeding.
  • kamers of diensten opzettelijk worden geboekt met misleidende of valse informatie of bij verzwijging van materieel feiten, bijvoorbeeld in de persoon van de klant of het doel; materieel kan zijn de identiteit van de klant, het vermogen om te betalen of het doel van het verblijf;
  • het hotel gegronde redenen heeft om aan te nemen dat het gebruik van de hoteldiensten de goede werking van het bedrijf, de veiligheid of de reputatie van het hotel in het openbaar in gevaar kan brengen. Dit geldt in het bijzonder bij groepsreserveringen, ook als alleen individuen in de groep hiertoe aanleiding geven.
  • het doel of de reden van het verblijf onwettig is;
  • er sprake is van een overtreding van bovenstaande paragraaf 1.2 hierboven.

(6.4) De gerechtvaardigde terugtrekking van het hotel geeft de klant geen recht aanspraak te maken op schadevergoeding.

 

(7) Verstrekking, overdracht en teruggave, dienstverlening

(7.1) Het hotel stelt de gehuurde ruimtes ter beschikking op het exacte tijdstip van het contract en/of het evenement. Met name bij hotelkamers verwerft de klant geen aanspraak op de terbeschikkingstelling van bepaalde kamers, maar alleen op een kamer binnen de geboekte categorie.

(7.2) Hotelkamers zijn op de dag van aankomst als onderdeel van de dienstverlening beschikbaar vanaf 15.30 uur. De klant heeft geen recht op eerdere terbeschikkingstelling

(7.3) Op de overeengekomen dag van vertrek moeten de kamers uiterlijk om 11.00 uur worden verlaten en ter beschikking van het hotel worden gesteld. Als de klant zijn verplichting om de kamer vóór 11.00 uur op de dag van vertrek te verlaten niet nakomt, is het hotel gerechtigd om, zonder nadere kennisgeving aan de klant, een vergoeding tot het volledige bedrag van de kamerprijs in rekening te brengen voor het voortgezette gebruik. Als het hotel andere schade lijdt door het verlate vertrek uit de kamer op de dag van vertrek, is de klant verplicht die te vergoeden. Contractuele aanspraken van de klant zijn hierdoor niet gerechtvaardigd. Het staat hem vrij te bewijzen dat het hotel geen aanspraak heeft op een gebruiksvergoeding of dat de aanspraak aanzienlijk lager is.

(7.4) Als de klant op de dag van aankomst niet vóór 18.00 uur aankomt, is hij verplicht het hotel tijdig op de hoogte te stellen van het latere tijdstip van aankomst, anders kan het hotel zich bij aanvragen van andere klanten uit het contract terugtrekken en de hotelkamer aan iemand anders geven zonder dat de klant recht heeft op logies. De bewijsplicht voor kennisgeving in geval van verlate aankomst ligt bij de klant.

(7.5) Voor cateringdiensten (eten & drinken) geboekt door de klant, dient de klant het aantal deelnemers uiterlijk 2 werkdagen voor de datum waarop de dienst zal worden verleend aan het hotel door te geven. Als er minder deelnemers komen dan overeengekomen, moet de klant de betaling verrichten overeenkomstig het aantal aangemelde personen of in elk geval overeenkomstig het aantal overeengekomen personen. Als er meer deelnemers komen, wordt het daadwerkelijke aantal personen in rekening gebracht.

(7.6) De klant is verplicht het hotel onverwijld en ongevraagd, doch uiterlijk bij het sluiten van het contract, ervan in kennis te stellen dat de dienstverlening en/of het evenement door zijn politieke, religieuze of andere karakter de publieke belangstelling kan wekken of de belangen van het hotel kan schaden. Voor advertenties in kranten, andere reclamemaatregelen en publicaties waarin naar het hotel wordt verwezen en/of waarin bijvoorbeeld uitnodigingen voor sollicitatiegesprekken of verkoopevenementen zijn opgenomen, is over het algemeen de schriftelijke toestemming van de hoteldirectie vereist.

(7.7) Honden zijn in geen van de restaurants van de hotels toegestaan en ook niet in de hotels Ling Bao en Charles Lindbergh. Gecertificeerde hulphonden voor mensen met een beperking worden geaccepteerd in Hotel Matamba (na aanmelding), evenals in alle restaurants van het hotel. Een kopie van het certificaat voor hulphonden is vereist.
Toegang tot het Charles Lindbergh Hotel is vanaf 8 jaar en het hotelverblijf is alleen toegestaan in combinatie met een vooraf geboekt avonturenpakket. Hotel Charles Lindbergh is niet geschikt voor rolstoelgebruikers (zwaar gehandicapten).

 

(8) Aansprakelijkheid van het hotel

(8.1) Het hotel is aansprakelijk voor de zorgvuldigheid van een voorzichtig zakenman. In geval van storingen of gebreken in de dienstverlening dient de klant het hotel onmiddellijk op de hoogte te stellen en het hotel de gelegenheid te bieden de situatie te verhelpen. Ongeacht paragraaf 6 en §§ 701 ff. BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) is het hotel alleen aansprakelijk in geval van opzet of grove nalatigheid van de wettelijke vertegenwoordiger of uitvoerende medewerkers van het hotel. De verjaringstermijn voor alle vorderingen van de klant tegen het hotel bedraagt 6 maanden, te rekenen vanaf de beëindiging van het contract. Deze beperking van aansprakelijkheid en korte verjaringstermijn gelden ook ten gunste van het hotel in het geval van niet-nakoming van verplichtingen bij de totstandkoming van het contract, positieve contractbreuk en onrechtmatige handelingen.

(8.2) Het hotel is jegens de klant aansprakelijk voor zaken die overeenkomstig de wettelijke bepalingen het hotel zijn binnengebracht. Het hotel adviseert het gebruik van de hotel- of kamerkluis.

(8.3) Voor zover aan de klant een parkeerplaats in de garage of op de parkeerplaats van het hotel ter beschikking wordt gesteld, zelfs tegen betaling, geldt dit niet als overeenkomst van bewaarneming. Het hotel is niet verplicht toezicht te houden. In geval van verlies of schade aan op het terrein van het hotel geparkeerde of gerangeerde motorvoertuigen en hun inhoud, is het hotel alleen aansprakelijk overeenkomstig bovenstaande paragraaf 8. Zinnen 1 tot 3. Het hotel is alleen aansprakelijk voor directe schade aan het voertuig die het gevolg is van een al bestaand gebrek aan de plaats op het moment van terbeschikkingstelling aan de parkeerplaats. Eventuele schade moet onmiddellijk, maar uiterlijk bij het verlaten van het hotelterrein worden geclaimd.

(8.4) Het hotel doet er alles aan om wake-up calls uit te voeren met de zorgvuldigheid van een voorzichtig zakenman. Berichten, post- en goederenzendingen die bestemd zijn voor de klant worden met dezelfde zorg behandeld.

(8.5) De bewaartermijn voor door de klant achtergelaten voorwerpen is 6 maanden. Daarna worden de verloren voorwerpen eigendom van het hotel. Ze worden alleen op verzoek, op risico en op kosten van de klant toegezonden. Elke aansprakelijkheid van het hotel uit de punten 8.1-8.4 is uitgesloten.

 

(9) Slotbepalingen

(9.1) Plaats van uitvoering en plaats van betaling voor beide partijen is de locatie van het hotel. De plaats van rechtspraak voor handelstransacties, met inbegrip van ruilconflicten en geschillen over cheques, is de plaats waar het hotel is gevestigd.

(9.2) Het Duitse recht is van toepassing.

(9.3) Afwijkende overeenkomsten en nevenafspraken moeten schriftelijk worden vastgelegd om geldig te zijn. Als afzonderlijke bepalingen van het contract - met inbegrip van deze voorwaarden - ongeldig zijn of worden, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen. De partijen zullen de ongeldige bepalingen onmiddellijk vervangen door geldige bepalingen die de ongeldige bepalingen in betekenis zo dicht mogelijk benaderen.