Entree- en gebruiksvoorwaarden

 

Onderstaand betreft een deel uit de bedrijfs- en huisregels van Phantasialand

1. Met de aankoop van een toegangsbewijs en het betreden van PHANTASIALAND erkent de bezoeker de volgende entree- en gebruiksvoorwaarden.

2. De entreekaart geeft de bezoeker het recht om PHANTASIALAND tijdens de openingstijden te betreden (de actuele openingstijden zijn bij de kassa´s en toegangen opgehangen). Bij het verlaten van het park verliest de entreekaart haar geldigheid. Bij voortijdige sluiting van PHANTASIALAND, bijvoorbeeld in het voor- of naseizoen of door slechte weersomstandigheden, bestaat geen recht op volledige of gedeeltelijke terugbetaling van de entreegelden.

3. De bezoeker is verplicht de entreekaart op verzoek van het personeel te tonen. Wie niet in het bezit is van een geldig entreebewijs, is verplicht een eenmalige vergoeding van € 100 te betalen. Bezoekers die trachten zich gratis toegang te verschaffen, of die zich schuldig maken aan huisvredebreuk worden strafrechtelijk vervolgt. Elke bezoeker is verplicht tijdens het bezoek aan het park volledig gekleed te zijn en schoenen te dragen.

4. Kinderen jonger dan 12 jaar dienen begeleid te worden door personen die meerderjarig zijn. De meerderjarige in kwestie is verantwoordelijk voor het kind jonger dan 12 jaar. Tijdens het bezoek van een groep kinderen dient de verantwoordelijke begeleider zich ook als zodanig te gedragen. De begeleider is verplicht toezicht te houden op de groep, alsmede eventuele schades te vermijden en de veiligheid in het oog te houden.

5. De bezoekers kunnen en mogen zich in PHANTASIALAND vrij bewegen, mits zij de aanwijzingen van het personeel en de borden opvolgen. Het is niet toegestaan de wandelwegen te verlaten en/of buiten het bezoekersgebied te treden. Honden zijn in het park toegestaan, mits aangelijnd, maar worden niet toegelaten tot de attracties en shows. Tijdelijke uitval van één of meerdere attracties geeft geen recht op terugbetaling of korting op een deel van de toegangsprijs.

6. Het betreden van PHANTASIALAND geschiedt op eigen risico. De bezoeker is verplicht voor zijn eigen veiligheid te zorgen, zich te houden aan de veiligheidsvoorschriften en de veiligheidsmaatregelen in acht te nemen. Daarnaast dient de bezoeker bij het in- en uitstappen de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen en de aanwijzingen van het personeel op te volgen.
Bezoekers gaan ermee akkoord dat medewerkers van PHANTASIALAND bij het betreden van het pretpark de inhoud van meegebrachte tassen, rugzakken en andere zaken controleren. Uit veiligheidsoverweging is het meenemen van glas of glazen flessen, steekwapens, scherpe materialen en andere gevaarlijke materialen niet toegestaan. Het meenemen van geluidsapparatuur en muziekinstrumenten is niet toegestaan.
Indien dit nodig wordt geacht, voeren wij eveneens een personencontrole door. Dit met oog op uw eigen veiligheid. Om deze procedure zo vlot mogelijk te laten verlopen, vragen we u om uw begrip en medewerking. Meer informatie

7. Honden zijn onder de volgende voorwaarden toegestaan in Phantasialand: honden dienen, conform de wet in Noordrijn-Westfalen, overal in het park aangelijnd te zijn. U bent verplicht de uitwerpselen van uw hond op te ruimen en daarvoor zelf het nodige mee te nemen. Honden zijn in attracties, shows en restaurants niet toegestaan. Geleidehonden zijn toegestaan in shows en restaurants, maar mogen niet onbegeleid zijn. Geleidehonden moeten als zodanig herkenbaar zijn. U dient daarvoor een geldig bewijs te kunnen overhandigen. Gevaarlijke honden, zoals vastgesteld in de wet “Landeshundegesetz” Noordrijn-Westfalen, zijn niet toegestaan in het park. Onder deze wet vallen onder andere de rassen American Staffordshire Terrier, Bullterrier, Pitbull Terrier, Staffordshire Bullterrier en kruisingen tussen deze of met andere rassen. Andere huisdieren dan honden zijn niet toegestaan in het park.

8. Door weersomstandigheden (regen, ijzel, natuurlijke sneeuwval, etc.) kan het in het park glad worden. Ook door gebruik van kunstsneeuw en winterdecoratie tijdens het winterseizoen,kan het in het park glad worden, in het bijzonder in de delen waar de winter- en sneeuwattracties zijn opgebouwd! Gasten worden er op gewezen, noodzakelijke voorzichtigheid en zorgvuldigheid in acht te nemen in het park. U wordt verzocht de aanwijzingen in het park (bijvoorbeeld afgesloten gebieden) op te volgen, stevige schoenen te dragen, niet te rennen en bijv. leuningen te gebruiken bij het traplopen. Het Maanmeer (Mondsee) en andere watervlakten in het park mogen ook wanneer het vriest niet worden betreden. Indien er schade ontstaat doordat de aanwijzingen in het park en/of van het personeel niet worden opgevolgd, wordt de schade op de veroorzaker verhaald.

9. Voor het filmen en fotograferen voor commerciële doeleinden is toestemming van het management vereist. Het is niet toegestaan om tijdens showvoorstellingen foto’s met flits te maken; filmen voor privédoeleinden is ook niet toegestaan. We raden gasten die niet gefilmd of gefotografeerd willen worden in Phantasialand aan de filmzones te vermijden en in geval van twijfel de verantwoordelijke Phantasialand-medewerker of het filmteam te informeren. Anders gaan we ervan uit dat de opnames in het openbaar gebruikt kunnen worden.

10. Film en foto: het is niet toegestaan te filmen of te fotograferen in onze attracties of tijdens onze shows. Ook aan het lichaam bevestigde GoPros, aan selfiesticks of aan de hand bevestigde camera's zijn niet toegestaan. Losse voorwerpen mogen niet verborgen worden of in de hand gehouden worden.

Bij betreding van de attracties behoudt Phantasialand zich het recht voor om van inzittenden foto- en video-opnamen te maken en op te slaan, op beeldschermen te vertonen of te verkopen, zonder dat inzittenden hiervoor een vergoeding ontvangen.

11. PHANTASIALAND is niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade. Uitzondering daarop zijn opzettelijke handelingen. In dat geval moeten klachten bij de administratie worden ingediend vóór het verlaten van het parkterrein; latere klachten worden niet aanvaard.

12. PHANTASIALAND is niet verantwoordelijk voor het verlies of diefstal van uw persoonlijke eigendommen.

13. Alleen kinderen jonger dan 12 jaar mogen gebruik maken van de kinderspeeltuinen en doen dit op eigen risico.

14. Voor de bescherming en veiligheid van jonge bezoekers onder de 18 jaar verkoopt PHANTASIALAND alleen alcohol aan personen die meerderjarig zijn.

15. Voor de bescherming en veiligheid van alle bezoekers is het gebruik van cannabis en producten die cannabis bevatten verboden in heel PHANTASIELAND.

16. Wie andere bezoekers lastigvalt, het park buiten de aanwijzingen om betreedt, de aanwijzingen van het personeel in de wind slaat of op een andere manier storend in het park aanwezig is, kan zonder aanspraak op vergoeding of terugbetaling van de entreeprijs de toegang worden ontzegd en uit PHANTASIALAND worden verwijderd.

17. De bezoeker is verplicht de kosten voor schade, welke is ontstaan door vertoon van het in artikel 11 genoemde gedrag, te vergoeden. Ouders zijn verantwoordelijk voor de schade die door hun kinderen is veroorzaakt.

18. PHANTASIALAND Brühl registreert de locatiecodes op de kentekenplaten van voertuigen die naar het park rijden. Er worden geen individuele kentekennummers van de voertuigen van de bezoekers opgeslagen. Het signaal van de camera's wordt in het lokale geheugen geanonimiseerd en vervolgens onmiddellijk gewist.

Versie: april 2024

Hallo! Hoe kan ik je helpen?