Entree- en gebruiksvoorwaarden

Voorwaarden voor jouw bezoek

Online ticket met datum - Om aan het aantal maximaal te mogen ontvangen bezoekers te kunnen voldoen heb je voor jouw bezoek aan Phantasialand een bindend online ticket nodig waarvoor een specifieke datum is geboekt.

Mond- en neusbescherming - Niet in alle buitengebieden van Phantasialand hoeft mond- en neusbescherming te worden gedragen. In alle binnenruimtes, zowel in de attracties als in de wachtrijen, bij de ingangen en overal waar de minimumafstand van 1,5 m niet kan worden aangehouden, is het dragen van een medisch masker verplicht. Dit masker is zonder uitzondering verplicht voor alle gasten ouder dan 6 jaar.

Toelatingsbewijs – In de vorm van ofwel een bewijs van volledige vaccinatie of een bewijs van genezing plus een extra negatieve coronatest.

Foto identiteitsbewijs – Op de dag van bezoek is een geldig identiteitsbewijs met foto verplicht.


Wat geldt als toelatingsbewijs:

Bewijs van vaccinatie – Een officieel bewijs van volledige vaccinatie dat ouder dan 14 dagen is. Het bewijs van een boostervaccinatie is al geldig vanaf de dag van vaccinatie.

Bewijs van genezing – Als bewijs van genezing geldt een positieve PCR-test die ten minste 27 dagen oud is. Als deze test ouder dan 3 maanden is, moet je ook een officieel vaccinatiebewijs meebrengen. Dit vaccinatiebewijs moet meer dan 14 dagen oud zijn.

Negatieve test – Een negatieve Coronatest (sneltest/PCR), doorgevoerd door een officieel erkende instantie (testcentrum, huisarts, apotheek, ...) – een antigeentest niet ouder dan 24u, een PCR-test niet ouder dan 48u op moment van vertoon aan de ingang – naast een bewijs van vaccinatie/genezingstest.

Volgens de nieuwe verordening inzake coronabescherming is geen extra negatieve coronatest vereist voor:

  • Gasten die volledig zijn gevaccineerd (altijd twee keer , ook bij Johnson&Johnson) en al een booster vaccinatie hebben gehad (bewijs vereist).
  • Gasten die volledig gevaccineerd zijn, waarbij de tweede vaccinatie minimaal 14 en maximaal 90 dagen geleden is. (bewijs vereist).
  • Gasten die genezen zijn en voor of na hun corona infectie minstens 1 vaccinatie hebben gehad (bewijs vereist).
  • Gasten die genezen zijn met een positieve PCR-test, die minimaal 27 en maximaal 90 dagen oud is. (bewijs vereist).
  • Gasten 7 t/m 15 jaar die volledig gevaccineerd zijn.

Benodigde coronatoegangsbewijzen voor kinderen:

  • 7 t/m 15 jaar: Bewijs van volledige vaccinatie, van herstel of een negatieve coronatest.
  • t/m 6 jaar: Geen coronatoegangsbewijs nodig.

Gelieve onze website te raadplegen voor alle geldende maatregelen, alvorens een bezoek te brengen.

 

Regels aangaande afstand en hygiëne

Om je bezoek aan het park veilig te maken, gelden in Phantasialand verschillende voorschriften en hygiënemaatregelen. Houd je aan deze zorgvuldig geïmplementeerde en bindende gedragsregels voor alle bezoekers, zodat iedereen een fijne bezoekdag kan beleven. Laten we voor elkaar zorgen en samen PHANTAstische avonturen ervaren!
Wanneer de regels niet worden nageleefd, behoudt Phantasialand zich het recht voor om gasten van het park te verwijderen.

Gezondheid – Bezoek Phantasialand alleen als u in goede gezondheid verkeert.

Mond- en neusbescherming – Niet in alle buitengebieden van Phantasialand hoeft mond- en neusbescherming te worden gedragen. In alle binnenruimtes, zowel in de attracties als in de wachtrijen, bij de ingangen en overal waar de minimumafstand van 1,5 m niet kan worden aangehouden, is het dragen van een medisch masker verplicht. Dit masker is zonder uitzondering verplicht voor alle gasten ouder dan 6 jaar.
We controleren regelmatig de naleving van de verplichting tot mond- en neusbescherming. Bij niet-naleving behouden wij ons het recht voor bezoekers van het park te verwijderen.

Afstand – In het hele park geldt: U bent met afstand onze allerbeste bezoeker! De gebruikelijke minimumafstand van 1,5 meter geldt natuurlijk ook in Phantasialand. Voor een betere oriëntatie wordt de minimale afstand in wachtruimtes aangegeven met speciale vloerstickers.

Niezen en hoesten – Neem het nies- en hoestprotocol ter harte wanneer u Phantasialand bezoekt en nies of hoest in de kromming van uw elleboog of in een zakdoek.

Hygiëne – Regelmatig en grondig handen wassen wordt sterk aanbevolen. We vragen je om gebruik te maken van de vele mogelijkheden om dit te kunnen doen tijdens je bezoek aan Phantasialand. Daarnaast zijn bij een groot deel van de attracties, onze horecagelegenheden en sanitaire ruimtes punten voor handdesinfectie aanwezig.

 

Onderstaand betreft een deel uit de bedrijfs- en huisregels van Phantasialand

1. Door het betreden van PHANTASIALAND erkent de bezoeker de volgende entree- en gebruiksvoorwaarden.

2. De entreekaart geeft de bezoeker het recht om PHANTASIALAND tijdens de openingstijden, in het zomerseizoen (doordeweeks geopend van 10.00 tot 18.00 uur. In de weekenden en tijdens feestdagen van 10.00 tot 19.00 uur) en in het winterseizoen van 11:00 tot 20:00 (oudjaarsdag tot 18.00 uur), te betreden. De actuele openingstijden zijn bij de kassa´s en toegangen opgehangen. Bij het verlaten van het park verliest de entreekaart haar geldigheid. Bij voortijdige sluiting van PHANTASIALAND, bijvoorbeeld in het voor- of naseizoen of door slechte weersomstandigheden, bestaat geen recht op volledige of gedeeltelijke terugbetaling van de entreegelden.

3. De bezoeker is verplicht de entreekaart op verzoek van het personeel te tonen. Wie niet in het bezit is van een geldig entreebewijs, is verplicht een eenmalige vergoeding van € 100 te betalen. Bezoekers die trachten zich gratis toegang te verschaffen, of die zich schuldig maken aan huisvredebreuk worden strafrechtelijk vervolgt. Elke bezoeker is verplicht tijdens het bezoek aan het park volledig gekleed te zijn en schoenen te dragen.

4. Kinderen jonger dan 12 jaar dienen begeleid te worden door personen die meerderjarig zijn. De meerderjarige in kwestie is verantwoordelijk voor het kind jonger dan 12 jaar. Tijdens het bezoek van een groep kinderen dient de verantwoordelijke begeleider zich ook als zodanig te gedragen. De begeleider is verplicht toezicht te houden op de groep, alsmede eventuele schades te vermijden en de veiligheid in het oog te houden.

5. De bezoekers kunnen en mogen zich in PHANTASIALAND vrij bewegen, mits zij de aanwijzingen van het personeel en de borden opvolgen. Het is niet toegestaan de wandelwegen te verlaten en/of buiten het bezoekersgebied te treden. Honden zijn in het park toegestaan, mits aangelijnd, maar worden niet toegelaten tot de attracties en shows. Tijdelijke uitval van één of meerdere attracties geeft geen recht op terugbetaling of korting op een deel van de toegangsprijs.

6. Het betreden van PHANTASIALAND geschiedt op eigen risico. De bezoeker is verplicht voor zijn eigen veiligheid te zorgen, zich te houden aan de veiligheidsvoorschriften en de veiligheidsmaatregelen in acht te nemen. Daarnaast dient de bezoeker bij het in- en uitstappen de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen en de aanwijzingen van het personeel op te volgen.
Bezoekers gaan ermee akkoord dat medewerkers van PHANTASIALAND bij het betreden van het pretpark de inhoud van meegebrachte tassen, rugzakken en andere zaken controleren. Uit veiligheidsoverweging is het meenemen van glas of glazen flessen, steekwapens, scherpe materialen en andere gevaarlijke materialen niet toegestaan. Het meenemen van geluidsapparatuur en muziekinstrumenten is niet toegestaan.
Indien dit nodig wordt geacht, voeren wij eveneens een personencontrole door. Dit met oog op uw eigen veiligheid. Om deze procedure zo vlot mogelijk te laten verlopen, vragen we u om uw begrip en medewerking. Meer informatie

7. Honden zijn onder de volgende voorwaarden toegestaan in Phantasialand: honden dienen, conform de wet in Noordrijn-Westfalen, overal in het park aangelijnd te zijn. U bent verplicht de uitwerpselen van uw hond op te ruimen en daarvoor zelf het nodige mee te nemen. Honden zijn in attracties, shows en restaurants niet toegestaan. Geleidehonden zijn toegestaan in shows en restaurants, maar mogen niet onbegeleid zijn. Geleidehonden moeten als zodanig herkenbaar zijn. U dient daarvoor een geldig bewijs te kunnen overhandigen. Gevaarlijke honden, zoals vastgesteld in de wet “Landeshundegesetz” Noordrijn-Westfalen, zijn niet toegestaan in het park. Onder deze wet vallen onder andere de rassen American Staffordshire Terrier, Bullterrier, Pitbull Terrier, Staffordshire Bullterrier en kruisingen tussen deze of met andere rassen. Andere huisdieren dan honden zijn niet toegestaan in het park.

8. Door weersomstandigheden (regen, ijzel, natuurlijke sneeuwval, etc.) kan het in het park glad worden. Ook door gebruik van kunstsneeuw en winterdecoratie tijdens het winterseizoen,kan het in het park glad worden, in het bijzonder in de delen waar de winter- en sneeuwattracties zijn opgebouwd! Gasten worden er op gewezen, noodzakelijke voorzichtigheid en zorgvuldigheid in acht te nemen in het park. U wordt verzocht de aanwijzingen in het park (bijvoorbeeld afgesloten gebieden) op te volgen, stevige schoenen te dragen, niet te rennen en bijv. leuningen te gebruiken bij het traplopen. Het Maanmeer (Mondsee) en andere watervlakten in het park mogen ook wanneer het vriest niet worden betreden. Indien er schade ontstaat doordat de aanwijzingen in het park en/of van het personeel niet worden opgevolgd, wordt de schade op de veroorzaker verhaald.

9. Film en foto: het is niet toegestaan te filmen of te fotograferen in onze attracties of tijdens onze shows. Ook aan het lichaam bevestigde GoPros, aan selfiesticks of aan de hand bevestigde camera's zijn niet toegestaan. Losse voorwerpen mogen niet verborgen worden of in de hand gehouden worden.

Bij betreding van de attracties behoudt Phantasialand zich het recht voor om van inzittenden foto- en video-opnamen te maken en op te slaan, op beeldschermen te vertonen of te verkopen, zonder dat inzittenden hiervoor een vergoeding ontvangen.

10. PHANTASIALAND is niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade. Klachten dienen voor het verlaten van het park kenbaar gemaakt te worden, klachten die nadien worden worden ingediend worden niet in behandeling genomen.

11. PHANTASIALAND is niet verantwoordelijk voor het verlies of diefstal van uw persoonlijke eigendommen.

12. Wie andere bezoekers lastigvalt, het park buiten de aanwijzingen om betreedt, de aanwijzingen van het personeel in de wind slaat of op een andere manier storend in het park aanwezig is, kan zonder aanspraak op vergoeding of terugbetaling van de entreeprijs de toegang worden ontzegd en uit PHANTASIALAND worden verwijderd. Het gebruik van de kinderspeelplaats is enkel voor kinderen tot 12 jaar en voor eigen risico.

13. De bezoeker is verplicht de kosten voor schade, welke is ontstaan door vertoon van het in artikel 11 genoemde gedrag, te vergoeden. Ouders zijn verantwoordelijk voor de schade die door hun kinderen is veroorzaakt.

Versie: mei 2020